หลวงปู่อุทัย สิริธโร เมตตามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม เมตตามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 วีดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์ฯ โดย ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท (ประธานมูลนิธิฯและพิพิธภัณฑ์ฯ) วีดีโอสรุปเนื้อหาสำคัญของพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา…
You are here: Home GALLERY VDO Media