Zone 1 : Buddha
42. ปางบังสุกุลเป็น นึกถึงเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งขึ้นมาได้ น่าจะมีคนเขียนภาพพระจริยาวัตรปางนี้ ไว้เป็นที่ระลึก นั่นคือเมื่อครั้งพระพุทธ องค์ เสด็จไปทรงพยาบาลภิกษุไข้ด้วย พระหัตถ์ของพระองค์เองเลย ภิกษุหนุ่ม…
43. ปางโปรดชาวนา ชาวนานิรนามคนหนึ่งไปไถนาแต่เช้าตรู่ ขณะที่เขาไถนาอยู่ พระ- พุทธองค์เสด็จพุทธดำเนินผ่านมายังที่นาเขาติดตามด้วยพระอานนท์ พุทธอนุชา พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์เสียงดังพอให้เขาได้ยิน “อานนท์ เธอเห็นอสรพิษไหม”…
44. ปางโปรดภิกษุหนุ่มผู้ตกหลุมรัก ภิกษุหนุ่มนิรนามได้ยินกิตติศัพท์ว่า สิริมาเธองามเหลือเกิน อยาก เห็นด้วยตาว่าจะงามปานใด รุ่งขึ้นวันหนึ่ง จึงนุ่งสบงทรงจีวร ถือ บาตรตรงดิ่งไปยังคฤหาสน์ของสิริมา…
45. ปางปราบจิญจมาณวิกา เรื่องราวของพระพุทธรูปปางนี้ มีในชยมังคลอัฏฐกคาถา (คาถาว่า ด้วยชัยมงคล ๘ ประการ ของพระพุทธเจ้า) ที่ท่านรวมไว้เป็นหนึ่ง…
46. ปางปราบเดียรถีย์ เดียรถีย์สำนักเดิมครับ หลังจากเหตุการณ์นางจิญจมาณวิกาผู้ถูกส่ง ไปทำลายชื่อเสียงพระพุทธองค์ แพ้ภัยตนเอง ถูกแผ่นดินสูบตาย อย่างอนาถผ่านไปนานพอสมควร จนคนเกือบลืมกันหมดแล้ว เหล่า…
47. ปางทรมานอุบาลีอุบาสก “ทรมาน” มาจาก ทมน = การข่ม, การฝึก “ทรมานอุบาลีอุบาสก” อุบาลี…
48. ปางทรงสุบินนิมิต ความฝันท่านว่าเกิดจากหลายสาเหตุ คือ ๑. กินมากธาตุกำเริบ ๒. บุพนิมิต คือ จิตรับรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดชึ้นกับตัวเราในอนาคต…
49. ปางประทานบาตรและจีวร พระมหากัสสปะเป็นพระที่เคร่งครัดมาตั้งแต่บวชใหม่ๆ (ความจริง แล้วเคร่งมาก่อนบวชอีก เมื่อพ่อแม่จับแต่งงาน ก็มิได้อยู่กับภรรยา ดังคู่อื่นเขา เป็นสามีภรรยาแต่ในนาม ทั้งสองตกลงใจออกบวช…
5. ปางผจญมาร หลังจากทรงเลิกทุกรกิริยา พระมหาสัตว์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ สาวใช้ของนายหญิงธิดาของนายบ้านอุรุเวลาเสนานิคมมาเห็นพระ- องค์ แล้วรีบกลับไปรายงานนายหญิงว่า เทพารักษ์ท่านนั่งรอนาย หญิงอยู่ นายหญิงที่ว่านี้…
50. ปางโปรดนางอัมพปาลี นางอัมพปาลีไม่รู้เป็นลูกใคร นายอุทยานบาล (ผู้เฝ้าสวน) พบเห็น นั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วง ในอุทยานแห่งหนึ่ง นำไปเลี้ยงไว้ โตมาก็มีความ…
51. ปางโปรดธิดาช่างหูก เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จเมืองอาฬวีครั้งแรก ทรงแสดงธรรมอัน ปฏิสังยุต (แปลว่า เกี่ยวกับ) ด้วยความตายว่า ชีวิตมนุษย์เรา ไม่…
52. ปางโปรดพราหมณ์เฒ่า พราหมณ์เฒ่านิรนาม แห่งเมืองสาวัตถี อดีตเป็นคหบดีมั่งมีทรัพย์ แปดร้อยล้านกหาปณะ มอบให้ลูกๆ ไปหมด เลยตกระกำลำบาก เพราะลูกๆ…
53. ปางชี้มาร ก่อนอื่นขอเล่าความเป็นมาก่อน เรื่องมีอยู่ ว่า พระโคธิกะ สาวกของพระพุทธองค์ บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำกาลสิลา ข้างเขา เวภารบรรพรตได้บรรลุมรรคผลระดับหนึ่ง…
54. ปางโปรดสุภมาณพ มาณพหนุ่มคนนี้เป็นบุตรเศรษฐี พ่อสุภ- มาณพเป็นคนขี้เหนียว ฝังทรัพย์ไว้ในดิน ไม่บอกให้ใครรู้จำนวนหนึ่ง เมื่อถึงแก่ กรรมลงไป สุภมาณพเป็นผู้สืบทอดมรดก…
Page 3 of 9

เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

เรียนรู้พุทธประวัติจากภาพวาดพุทธประวัติอันทรงคุณค่าของบรมครูเหม เวชกร นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาพุทธประวัติได้จาก "พระพุทธจริยวัตร 60 ปาง"

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 1  Read more

เนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรม

ในโซนที่ 2 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาในโซนที่ 2 Read more

หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล

บริเวณโซน 10 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรหลักธรรมปฏิบัติเพื่อการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลของครูบาอาจารย์สายพระวัดป่า ผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือว่ามีปฏิปทาและได้ปฏิบัติธรรมอย่างอุกกฤษ Read more

พระอรหันต์ 29 องค์

โซน 12 เป็นโซนที่แสดงถึงความสำเร็จของพระอริยสงฆ์ ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนสำเร็จชั้นการเป็นพระอรหันต์ 29 องค์ เพื่อมาให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ได้ถือรายนามเดียวกันกับที่แสดงในพระเจดีย์ 28 พระอรหันต์ ที่วัดอโศการาม  Read more

You are here: Home Navigations Floor 1 Plan Zone 1 : Buddha